PHOTO BY SHUWEI LIU

PHOTO BY SHUWEI LIU

 PHOTO BY SHUWEI LIU

PHOTO BY SHUWEI LIU

 PHOTO BY SHUWEI LIU

PHOTO BY SHUWEI LIU

XIMONLEE AW17 SHANGHAI3.jpg
 PHOTO BY SHUWEI LIU

PHOTO BY SHUWEI LIU

XIMONLEE AW17 SHANGHAI6.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI7.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI8.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI9.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI10.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI11.jpg
XIMONLEE AW17 SHANGHAI13.jpg
 PHOTO BY SHUWEI LIU

PHOTO BY SHUWEI LIU